Главная      О нас      Библиотека      Галерея      Гостевая книга      Контакты

Short programme of conference – Skrocony program konferencji


    April, 25th 2006 – 25 kwietnia 2006

    10.00                    The conference opening – Otwarcie konferencji
    10.15 – 10.45      Pronouncements of invited guests – Wystapienia zaproszonych gosci
    10.45 – 11.30      Plenary session I- Sesja plenarna I
    11.30 – 11.40      Break - Przerwa
    11.40 – 12.45      Plenary session II – Sesja plenarna II
    12.45 – 13.45      Poster session –       Sesja posterowa
    13.45 – 15.00      The dinner break – Przerwa obiadowa
    15.00 – 15.50      Plenary session III – Sesja plenarna III
    15.50 – 16.00      Break - Przerwa
    16.00 – 16.50      Plenary session IV – Sesja plenarna IV
    16.50 – 17.00      Break - Przerwa
    17.00 – 17.40      Plenary session V – Sesja plenarna V
    17.40 – 18.30      Break - Przerwa
    18.30                   Ceremonial opening the new beekeeping laboratory and social meeting (campfire) – Otwarcie nowej pracowni pszczelarskiej i spotkanie towarzyskie przy ognisku


    26 kwietnia 2006 - April, 26th 2006

    08.30 – 09.30      Zebranie Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego – Meeting of Apicultural Scientific Society
    09.30 – 09.45      Przerwa – Break
    09.45 – 10.40      Sesja plenarna I - Plenary session I
    10.40 – 10.50      Przerwa – Break
    10.50 – 11.45      Sesja plenarna II – Plenary session II
    11.45 – 11.55      Przerwa – Break
    11.55 – 12.45      Sesja plenarna III – Plenary session III
    12.45 – 13.45      Sesja posterowa – Poster session
    14.00 – 15.00      Przerwa obiadowa – The dinner break
    15.00 – 15.55      Sesja plenarna IV – Plenary session IV
    15.55 – 16.05      Przerwa – Break
    16.05 – 16.45      Sesja plenarna V – Plenary session V
    16.45 – 16.50      Przerwa – Break
    16.50 – 17.30      Sesja plenarna VI – Plenary session VI
    17.30                     Zamkniecie konferencji –The conference closing


    April, 25th , Kwiecien 25; 2006

    10.00       The conference opening – Otwarcie konferencji

    10.15–10.45 Pronouncements of invited guests – Wystapienia zaproszonych gosci

    10.45–11.15 Occasional speech: Person of priest dr Jan Dzierzon and his contribution in bees and beekeeping knowledge progress.
    Wystapienie okolicznosciowe: Sylwetka ks. dr Jana Dzierzona i jego wklad w rozwoj wiedzy o pszczolach i pszczelarstwie – mgr Michal Lubina, Muzeum Miejskie im. M. Chroboka w Rudzie Slaskiej, Poland

    11.15–11.30 Authors' dedications in books presented to priest dr J. Dzierzon.
    Autorskie dedykacje w ksiazkach darowanych ksiedzu dr J. Dzierzonowi – prof. dr hab. Jerzy Woyke, prof. dr hab. Halina Woyke – SGGW Warszawa, Poland

    11.30–11.40 Break – Przerwa

    11.40–11.50 Impact of ambient temperature and stage of bee colony on warmth power of bees during wintering.
    Wplyw temperatury otoczenia i stanu rodziny pszczelej na ilosc ciepla wydzielanego przez pszczoly podczas zimowania – *dr Egils Stalidzans, Armands Krauze, Valdis Bilinskis, Almars Berzonis - *Latvian University of Agriculture, Latvian Beekeepers Associacion, Latvia

    11.50–12.00 Modeling of wintering building impact on honey consumption and physiological wear out of bees.
    Ksztaltowanie wplywu stebnika na spozycie miodu i fizjologiczne wyczerpanie pszczol - *dr Egils Stalidzans, Armands Krauze, Almars Berzonis - *Latvian University of Agriculture, Latvian Beekeepers Associacion, Latvia

    12.00–12.10 Interaction between Apis mellifera, and its parasites Senotainia tricuspis and Varroa destructor: a theoric model.
    Wzajemne oddzialywanie miedzy Apis mellifera i jej pasozytami Senotainia tricuspis i Varroa destructor: model teoretyczny - *Gianluca Bedini, *Mauro Pinzauti, Antonio **Felicioli - *Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose, Universita di Pisa, **Dipartimento di Anatomia, Biochimica e Fisiologia Veterinaria, Universita di Pisa, Italy

    12.10–12.20 Main aspects of the Varrosis control in the Czech Republic.
    Najwazniejsze aspekty kontrolowania warrozy w Republice Czeskiej – dr Frantisek Kamler, prof. Vladimir Vesely - Bee Research Institute in Dol, Czech Republic

    12.20–12.30 Incidents of chronic bee paralysis virus (CBPV) in the samples sent from apiaries in 2005.
    Przypadki chronicznego paralizu pszczol w materiale nadsylanym z pasiek w 2005 r. – lek. wet. Sylwia Kasprzak, dr Grazyna Topolska, prof. dr hab. Aleksandra Hartwig - SGGW Warszawa, Poland

    12.30–12.45 Discussion - Dyskusja

    12.45–13.45 Poster session – Sesja posterowa

    13.45–15.00 The dinner break – Przerwa obiadowa

    15.00–15.10 Significant genetic progress in honey production and gentleness since starting genetic evaluation in the German Apis mellifera carnica population.
    Postep genetyczny w produkcji miodu i lagodnosci pszczol od rozpoczecia oceny genetycznej populacji Apis mellifera carnica w Niemczech - prof. dr Kaspar Bienefeld - Landerinstitut fur Bienenkunde Hohen Neuendorf, Germany

    15.10–15.20 Evidence in the honeybee for intra-colonial genetic variation in uncapping of Varroa infested brood cells.
    Genetyczne zaleznosci w rodzinie pszczelej w odsklepianiu komorek czerwiu porazonego przez Varroa - prof. dr Kaspar Bienefeld, G. Arnold - Landerinstitut fur Bienenkunde Hohen Neuendorf, Germany

    15.20-15.30 Large scale use of the extra multiple mating hives at the queenbreeding apiaries in Ukraine.
    Uzycie na duza skale specjalnych, zlozonych ulikow weselnych w pasiekach hodowlanych na Ukrainie – dr Alexander Komissar, Independent investigator, Ukraine
     
    15.30–15.40 Proboscis extension in workers (Apis mellifera carnica Pollm.) to queen extract odour during foraging season.
    Dlugosc jezyczka robotnic (Apis mellifera carnica Pollm.) a wydzielanie feromonow matecznych w czasie trwania pozytku – prof. Algirdas Skirkevicius,*Laima Blazyte-Cereskiene - Vilnius Pedagogical University, Lithuania, *Institute of Ecology, Vilnius University, Lithuania

    15.40–15.50 Discussion - Dyskusja

    15.50-16.00 Break - Przerwa

    16.00–16.10 Beekeeping value of several interesting species of honey-yielding plants.
    Wartosc pszczelarska kilku interesujacych gatunkow roslin miododajnych - dr Zbigniew Koltowski, Oddzial Pszczelnictwa ISiK, Pulawy, Poland

    16.10–16.20 The offer of nectar as to quality and quantity with respect to a corresponding demand of the bee colony in the course of a season.
    Zainteresowanie pszczol nektarem w zaleznosci od jego jakosci i ilosci w sezonie - Jannet Butti, dr Benedikt Polaczek, prof. dr Burkhard Schricker - Freie Universitat Berlin, Germany

    16.20-16.30 Preliminary investigations of sulphamides’ residues in the honey.
    Wstepne badania pozostalosci sulfonamidow w miodzie – dr Teresa Szczesna, dr Helena Rybak - Chmielewska, *dr Krystyna Pohorecka - Oddzial Pszczelnictwa ISiK, Pulawy, PIWet PIB, Pulawy, Poland

    16.30–16.40 The small hive-beetle (Aethina tumida Murray.), a parasite to come for the honeybee in Europe.
    Maly zuk ulowy (Aethina tumida Murray.), przyszly pasozyt pszczol w Europie - Nelles Ruppert, Freie Universitat Berlin, Germany

    16.40–16.50 Discussion - Dyskusja

    16.50–17.00 Break – Przerwa

    17.00–17.10 Detection and identification of some over-expressed proteins induced in honey-bee worker after oxalic acid treatment by a proteomic approach.
    Wykrywanie i identyfikacja wybranych bialek wytwarzanych u robotnic po zastosowaniu leczenia kwasem szczawiowym – Elena Donadio, *Maria Gabriella Giuffrida, *Donatella Fortunato, **Mauro Pinzauti, ***Antonio Nanetti, Adriano Podesta, Antonio Felicioli - Dipartimento di Anatomia, Biochimica e Fisiologia Veterinaria, Universita di Pisa, *ISPA-CNR, Bioindustry Park del Canavese, Torino, **Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose, Universita di Pisa, ***Instituto Nazionale di Apicoltura, Bologna, Italy

    17.10–17.20 Emotions – the key to understanding the cognitive nature of honeybee behaviour.
    Emocje - klucz do zrozumienia kognitywnej natury zachowan sie pszczol miodnych – dr Zbigniew Lipinski, Olsztyn, Poland

    17.20–17.30 Influence of various temperatures of keeping drones on quality their semen. Wplyw roznych temperatur przechowywania trutni na jakosc ich nasienia – mgr Artur Kania, prof. dr hab. Zygmunt Jasinski – SGGW, Warszawa, Poland

    17.30-17.40 Discussion

    17.40-18.30 Break

    18.30 Ceremonial opening of the new beekeeping laboratory and social meeting (campfire)
     Uroczyste otwarcie nowej pracowni pszczelarskiej i spotkanie towarzyskie (ognisko)

Hosted by uCoz