Главная      О нас      Библиотека      Галерея      Гостевая книга      Контакты

POSTER SESSION - SESJA POSTEROWA

    
    1. Charakterystyka powierzchni nektarnikow w kwiatach cytryny zwyczajnej (Citrus limon Burm.).
    Characteristics of flower nectary surface in flowers of common lemon (Citrus limon Burm.) -
prof. dr hab. E. Weryszko-Chmielewska, dr A. Konarska - AR Lublin, Poland

    2. Rosliny pylkodajne odwiedzane przez pszczole miodna, w porze kwitnienia wczesnych odmian jabloni (Malus sp.).
    Pollen plants visited by honey bees during the blossoming period of early varieties of apple tree (Malus sp.) –
dr hab. K. Czekonska, A. Luszczyk - AR Krakow, Poland

    3. Struktura powierzchni nektarnikow kwiatowych kilku gatunkow jabloni ozdobnych.
    Structure of flower nectaries surface of some ornamental species of Malus -
dr A. Konarska – AR Lublin, Poland

    4. Polozenie i budowa nektarnikow w kwiatach krokusa wiosennego [Crocus vernus (L.) Hill. ].
    Localization and structure of nectaries in spring crocus [Crocus vernus (L.) Hill.] flowers -
prof. dr hab. E. Weryszko - Chmielewska, mgr M. Michonska – AR Lublin, Poland

    5. Kwitnienie i nektarowanie pszczelnika moldawskiego (Dracocephalum moldavica L.).
    Flowering and nectaring of moldavian dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) –
dr M. Dmitruk, prof. dr hab. E. Weryszko – Chmielewska, *mgr inz. S. Kwiatkowski – AR Lublin, *AM Lublin, Poland

    6. Dynamika wrostu dwu form pszczelnika moldawskiego (Dracocephalum moldavica L.) w zaleznosci od terminu siewu i sposobu uprawy.
    Dynamics of growth as observed in two forms of moldavian dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) depending on sowing term and cultivation manner –
prof. dr hab. T. Wolski, mgr inz. S. Kwiatkowski, dr M. Hajnos – AM Lublin, Poland

    7. Struktura i masa kwiatostanow dwu form pszczelnika moldawskiego (Dracocephalum moldavica L.) w zaleznosci od terminu siewu i sposobu uprawy.
    Structure and mass of inflorescence of two forms of moldavian dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) depending on sowing term and cultivation manner -
prof. dr hab. T. Wolski, mgr inz. S Kwiatkowski, dr M. Hajnos – AM Lublin, Poland

    8. Kwiaty Rumex zrodlem pozytku pylkowego pszczoly miodnej.
    Rumex flowers as a source of pollen flow for honeybee -
dr K. Piotrowska - AR Lublin, Poland

    9. Nektar i pylek zylistka wrzosowego [Deutzia x carnea (Lem.) Rehd., Saxifragaceae] – cenne uzupelnienie pokarmu pszczol w okresie letnim.
    Nectar and pollen of Deutzia x carnea, Saxifragaceae – a valuable supplementary food source for bees in summer –
dr M. Masierowska – AR Lublin, Poland

    10. Zastosowanie techniki mikroekstrakcji do fazy stalej spme/gc do charakterystyki aromatow miodow odmianowych.
    Using of solid phase microextraction and gas chromatography to character flavours of honey varieties –
prof. dr hab.T. Wolski, *prof. dr hab. A. Stolyhwo, *K. Tambor, **dr H. Rybak-Chmielewska, ***prof. dr hab. B. Kedzia – AM Lublin, *SGGW Warszawa, ** Oddzial Pszczelnictwa ISiK, Pulawy, ***Instytut Roslin i Przetworow Zielarskich, Poznan, Poland

    11. Struktura nektarnikow w kwiatach Inula helenium L.
    Nectary structure in flowers of Inula helenium L. -
dr A. Sulborska - AR Lublin, Poland

    12. Czynniki wplywajace na wielkosci ladunkow pylkowych gromadzonych w komorach legowych oraz na mase ciala osobnikow pokolenia potomnego pszczoly murarki ogrodowej (Osmia rufa L.).
    Factors influencing the size of pollen provisions gathered in nest and the body weight of offsprings of the red mason bee (Osmia rufa L.) -
prof. dr hab Z. Wilkaniec, dr K. Giejdasz – AR Poznan, Poland

    13. Jan Dzierzon (1811-1906) i jego dzielo w 100-lecie smierci.
    Dr Jan Dzierzon (1811-1906) and his work in centenery of death –
prof. dr hab. W. Chmielewski – Oddzial Pszczelnictwa ISiK, Pulawy, Poland

    14. Krajowe walory filatelistyczne poswiecone pamieci dr Jana Dzierzona – swiatowej slawy polskiego pszczelarza - (prezentacja z okazji obchodow Roku Dzierzonowskiego - 2006).
    National philatelic issues dedicated to memory of dr Jan Dzierzon – world-famous polish beekeeper (presentation on the celebration of Dzierzon’s Year – 2006 -
prof. dr hab. W. Chmielewski - Oddzial Pszczelnictwa ISiK, Pulawy, Poland

    15. Wyniki analiz akarologicznych zanieczyszczen biologicznych kitu pszczelego.
    Results of acarological analyses of biological contaminations of propolis -
prof. dr hab. W. Chmielewski - Oddzial Pszczelnictwa ISiK, Pulawy, Poland

    16. "Alternatywne" metody zwalczania inwazji Varroa destructor w pasiekach poludniowo-wschodniej Polski.
    „Alternative” methods of fighting against Varroa destructor in the apiaries of the South-East Poland -
dr M. Chmielewski – AR Lublin, Poland

    17. Kwitnienie i pylenie Chelidonium majus L.
    Blooming and pollen production by Chelidonium majus L. –
dr B. Denisow – AR Lublin, Poland

    18. Pylenie trzech gatunkow z rodzaju Centaurea.
    Pollen production by three species of the genus Centaurea -
dr B. Denisow – AR Lublin, Poland

    19. Pylenie kilku ozdobnych bylin z rodzaju Paeonia L. w roku 2005.
    Pollen production in some ornamental perennials of the genus Paeonia L. in the year 2005 -
dr B. Denisow, D. Konikowska – AR Lublin, Poland

    20. Gatunki synantropijne szkodliwe czy uzyteczne?
    Synanthropic species – are they harmful or useful? -
dr B. Denisow – AR Lublin, Poland

    21. Obfitosc pylenia i wielkosc ziarn pylku dwoch odmian suchodrzewu kamczackiego [Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.].
    Pollen abundance and pollen grain size in two cultivars of kamtchatka berry [Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.] –
dr M. Bozek – AR Lublin, Poland

    22. Pryncypia ekologizacyjne ksiedza dr Jana Dzierzonia.
    Ecological conception by dr Jan Dzierzon -
prof. dr hab. A. Pidek – ISiK, Skierniewice, Poland

    23. Kwitnienie i pozytek pylkowy z Arctium L.
    Flowering and pollen efficiency of Arctium L. –
dr hab. A. Wroblewska, mgr inz. E. Stawiarz - AR Lublin, Poland

    24. Wartosc pszczelarska Zinnia elegans Jacq.
    Melliferous value of Zinnia elegans Jacq. -
dr hab. A. Wroblewska, mgr inz. Z. Magacz – AR Lublin, Poland

    25. Cechy epidermy nektarnikow kwiatowych czterech gatunkow z rodzaju Cotoneaster.
    Characteristics of the flower nectary epidermis of four species of Cotoneaster genus –
dr M. Chwil – AR Lublin, Poland

    26. Mikromorfologia powierzchni epidermy nektarnikow Cotoneaster divaricatus Rehd. et Wilson.
    Micromorphology of the nectary epidermis surface of Cotoneaster divaricatus Rehd. et Wilson –
prof. dr hab. E. Weryszko-Chmielewska, dr M. Chwil - AR Lublin, Poland

    27. Charakterystyka nektarnika kwiatowego Narcissus pseudonarcissus L. x Narcissus poeticus L.
    Characteristics of Narcissus pseudonarcissus L. x Narcissus poeticus L. floral nectary –
dr M. Chwil – AR Lublin, Poland

    28. Wychow matek trzmiela ziemnego (Bombus terrestris).
    The rearing of Bombus terrestris queens –
dr hab. M. Bilinski – Oddzial Pszczelnictwa ISiK, Pulawy, Poland

    29. Badanie wplywu roznych stezen glownych skladnikow powietrza (tlenu i azotu) na wybudzanie pszczol robotnic.
    The influence of various concentration of main air components (oxygen and nitrogen) on waking up worker bees –
dr B. Madras -Majewska, prof. dr hab. Z. Jasinski – SGGW Warszawa, Poland

    30. Zroznicowanie obfitosci pozytku pylkowego z kwiatow traw.
    Differences in abundance of pollen flow from grass flowers –
prof. dr hab. E. Weryszko-Chmielewska, dr K. Piotrowska - AR Lublin, Poland

    31. Mozliwosci szacowania masy owadow doroslych Osmia rufa L. na podstawie masy form rozwojowych oraz niektorych cech morfometrycznych.
    Possibilities of estimasting the weight of Osmia rufa L. adults on the basis of the weight of developmental forms and some morphometric features -
dr K. Giejdasz, dr M. Fliszkiewicz – AR Poznan, Poland

    32. Identyfikacja nabywcow apiterapeutykow w Malopolsce.
    Identification of apitherapeutic product purchasers in the Malopolska region –
dr J. Marzec – AR Krakow, Poland

    33. Obraz histologiczny jelita srodkowego pszczoly miodnej po spozyciu pokarmu wzbogaconego dodatkami paszowymi.
    Histological picture of honey bee midgut after consumption of food enriched with feed additions –
dr hab. B. Szymas - AR Poznan, Poland

    34. Poznoletni pozytek nektarowy i pylkowy nawloci (Solidago L.).
    Late summer nectar flow of the goldenrod (Solidago L.) –
dr M. Strzalkowska – AR Lublin, Poland

    35. Pszczelarstwo poludniowej Opolszczyzny na przykladzie gmin Nysa i Otmuchow.
    Apiculture of south region of Opole on the example of communes Nysa and Otmuchow -
dr inz. A.Roman, M. Podbielski, E. Wojcik - AR Wroclaw, Poland

    36. Wplyw wybranych czynnikow na aktywnosc lotna zbieraczek pszczoly miodnej (Apis mellifera L.).
    Honey bee foragers (Apis mellifera L.) of flight activity under influence of selected factors –
dr inz. A. Roman, A. Weryszko – AR Wroclaw, Poland

    37. News in the disposition and design of nests for the solitary bees Osmia rufa L. and Osmia cornuta Latr.( Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae).
    Wstepne obserwacje sklonnosci do budowy gniazd przez pszczoly samotnice Osmia rufa L. and Osmia cornuta Latr.( Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae). -
I.Shumakova, *dr A. Komissar - Schmalhausen Institute of Zoology, Ukraine, *Independent investigator, Ukraine

    38. Przyjmowanie larw matecznych w miseczkach plastikowych w zaleznosci od stopnia ich oszlifowania w rodzinie pszczelej.
    Accepting of queen larvae in plastic cups in dependence on degree of their polishing in bee colony –
mgr C. Kruk – Gospodarstwo Pasieczne „Sadecki Bartnik”, Stroze, Poland

    39. Stadia rozwojowe w zamarlych matecznikach inkubowanych w cieplarce.
    Development stages of larvae in dead queen cells kept in incubator -
mgr C. Kruk – Gospodarstwo Pasieczne „Sadecki Bartnik”, Stroze, Poland

    40. The influence of ecological conditions on the cubital index of Apis mellifera.
    Wplyw warunkow srodowiskowych na indeks kubitalny pszczoly Apis mellifera
L. Kolbina, S. Nepeivoda - The Udmurt State Research Institute of Agriculture, Russia

    41. Honey plants of Udmurtia.
    Rosliny miododajne w Udmurtii (Rosja) –
L. Kolbina, S.Nepeivoda - The Udmurt State Research Institute of Agriculture, Russia

    42. Wstepne badania nad behawiorem higienicznym pszczoly miodnej rasy krainskiej.
    Preliminary research of hygienic behaviour of carniolan honey bees –
mgr inz. P. Oknianski - ATR Bydgoszcz, Poland

    43. Nieznana korespondencja Jana Dzierzona z 1893 roku.
    Unknown correspondence of Jan Dzierzon –
dr Z. Lipinski, Olsztyn, Poland

    44. The wintering of two-frame nucs in the hives with vertical gradient of temperature.
    Zimowanie dwuramkowych odkladow w ulach o wertykalnym rozkladzie temperatur -
dr A. Komissar, Independent investigator, Ukraine

    45. Wygryzanie sie matek i problemy zwiazane z zamieraniem inkubowanych matecznikow w roznych porach sezonu.
    The emerging of bee queens and problems with decay of incubated queen-cells in different parts of season –
mgr C. Kruk - Gospodarstwo Pasieczne "Sadecki Bartnik", Stroze, Poland

    46. Inwazja sporowca pszczelego (Nosema apis Z.) u matek pszczelich w swietle 4-letnich obserwacji
    Infection of Nosema apis Z. of queens during four years research -
lek.wet. M. Wlodarczyk, prof. dr hab. B. Tomaszewska, dr hab. P. Chorbinski - AR Wroclaw, Poland

    47. Ocena zywotnosci plemnikow w zbiorniczkach nasiennych matek pszczelich.
    Estimation of semen vitality located in spermatheca receptaculum seminis in queens -
dr hab. P. Chorbinski, lek. wet. M. Wlodarczyk, prof. dr hab. B. Tomaszewska - AR Wroclaw, Poland

    48. Efektywnosc masowego wychowu matek u ulach wielokorpusowych w pasiece wielkotowarowej w roznych porach sezonu.
    Effecivness of mass queen rearing in multistories hives in comercial apiaries in different parts of season -
mgr C. Kruk - Gospodarstwo Pasieczne "Sadecki Bartnik”, Stroze, Poland

    49. Mozliwosci produkcji czerwiu w rodzinach pszczelich.
    Possiblilities of brood production in honeybee colonies –
prof. dr hab. J. Wilde, dr M. Siuda, dr J. Bratkowski – UWM Olsztyn, Poland

    50. Zastosowanie filmu i cyfrowych metod analizy obrazu w badaniach apidologicznych.
    The application of motion picture and digital methods of imagery analysis in apidological research -
dr G. Borsuk, dr hab. J. Paleolog, mgr inz. K. Olszewski – AR Lublin, Poland

    51. Plyty OSB - material drewnopochodny do budowy uli.
    The OSB boards – composite wood product material for beehives construction –
dr hab. inz. G. Wieloch, dr inz. M. Hoffman, mgr inz. T. Rogozinski – AR Poznan, Poland

    52. Parasitic bee mites, Tropilaelaps clareae and T. koenigerum - information on their history and biogeography
    Pasozytnicze roztocze pszczol, Tropilaelaps clareae i T. koenigerum – informacje na temat ich historii i biogeografii -
prof. dr R. A. Baker, A. Hick, *prof. dr hab. W. Chmielewski - School of Biology, University of Leeds, UK, * Oddzial Pszczelnictwa ISiK, Pulawy, Poland

    53. Osmia cornuta pedotrophic cell as a suitable tool for monitoring metal ions in small areas.
    Analiza pylku gromadzonego w gniazdach Osmia cornuta jako metoda wykrywania jonow metali –
A. Felicioli, *M. Soci, *C. Biondi, *S. Marcucci, **M. Pinzauti - Dipartimento di Anatomia, Biochimica e Fisiologia Veterinaria, Universita di Pisa, Italy, *Consorzio Pisa Ricerche, Pisa, Italy, **Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose, Universita di Pisa, Italy

    54. Honeys of Northern Bees (Perm Territory, the Russian Federation).
    Miody pszczol polnocnych (terytorium Perm, Federacja Rosyjska) -
*R. G. Khismatullin, **R. Z. Kuzyaev, **G. I. Legotkina, **Y. E. Lyapynov, **E. N. Zubova - *The Tentorium Apicompany, Perm, Russia; **The Bees Ecology and Monitoring Laboratory, Perm, Russia

    55.It is a bee in conditions of environmental pollution.
    Pszczola w warunkach skazonego srodowiska-
prof. G. V. Lomaev, N. V. Bondareva, E.N. Baykova - Izhevsk Technical University, Izhevsk, Russia

    56.Influence and removal of subjective factors at measuring external bee signes.
    Wplyw i usuwanie czynnikow subiektywnych w pomiarach morfologicznych pszczol –
prof. G. V.Lomaev, N. V. Khan - Izhevsk Technical University, Izhevsk, Russia

    57. Ocena zachowania higienicznego pszczol i jej przydatnosc w selekcji pszczol odpornych na choroby.
    Estimation of hygenic behaviour of honey bees and its usefulness in selection of diseases resistant bee lines –
mgr B. Panasiuk, prof. dr hab. W. Skowronek, dr M. Bienkowska, mgr D. Gerula – Oddzial Pszczelnictwa ISiK, Pulawy, Poland

    58. Wplyw dwutlenku wegla o roznej koncentracji na jakosc matek pszczelich.
    Influence of various contamination of carbon dioxide on bee queens quality –
dr M. Bienkowska, mgr D. Gerula, mgr B. Panasiuk – Oddzial Pszczelnictwa ISiK, Pulawy, Poland

    59. Wplyw srednicy igiel uzywanych do inseminacji na jakosc unasieniania matek pszczelich.
    Influence of diameter of insemination needle on success of bee queens fertilization -
dr M. Bienkowska, mgr K. Loc, mgr B. Panasiuk – Oddzial Pszczelnictwa ISiK, Pulawy, Poland

    60. Zastosowanie etanolowego ekstraktu propolisu (EEP) w profilaktyce odchowu cielat.
    Adhibition of ethanol extract of propolis in the prophylaxis of calf breeding –
mgr inz. M. Korczynski – AR Wroclaw, Poland.
    © 2005-2007 Непейвода С.Н., Колбина Л.М.
Hosted by uCoz